:

, : 
:
 

 

: 420
:
 

 • - ,
  : " .. "
  :
  : 500 000 .
  :
 • .
  : " .. "
  :
  : 658 000 .
  :
 • .
  : " .. "
  :
  : 179 999 .
  :

 • : " .. "
  :
  : 490 500 .
  :

 • : " .. "
  :
  : 159 838 .
  :

 • : " .. "
  :
  : 130 322 .
  :
 • Worldskills
  : " .. "
  :
  : 310 110 .
  :
 • - -
  : " .. "
  :
  : 127 000 .
  :

 • : " .. "
  :
  : 240 000 .
  :

 • : " .. "
  :
  : 250 000 .
  :

 • : " .. "
  :
  : 393 000 .
  :
 • .
  : " .. "
  :
  : 500 000 .
  :
 • .
  : " .. "
  :
  : 319 200 .
  :

 • : " .. "
  :
  : 398 835 .
  :
 • : .
  : " .. "
  :
  : 500 000 .
  :

 • : " .. "
  :
  : 499 310 .
  :

 • : " .. "
  :
  : 499 800 .
  :

 • : " .. "
  :
  : 346 260 .
  :
 • ( )
  : " .. "
  :
  : 395 411 .
  :

 • : " .. "
  :
  : 399 000 .
  :

 • : " .. "
  :
  : 200 400 .
  :
 • ( , ).
  : " .. "
  :
  : 154 116 .
  :
 • .
  : " .. "
  :
  : 251 814 .
  :
 • ( -1)
  : " .. "
  :
  : 128 700 .
  :

 • : " .. "
  :
  : 123 979 .
  :